Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone

חוגים

לבנים וגברים

חוג הישרדות בסיסי

קבוצת צעירים מיועדת לבנים בגילאים 8-10,
קבוצת בוגרים לגילאי 11-13

המפגש מתקיים פעם בשבוע במשך שעתים
בחוג נלמד להסתדר בשטח בכל מצב,
ניצור תחביב חיובי,
נרגיש את החיבור לבריאה לבורא,
נתאמן על יכולת התמודדות ויציבות נפשית וביטחון עצמי
מיומנויות שטח
גילוף
הקמת מחסות
מלכודות שונות
טיפוס בחבל
קלע
חץ וקש
שזירת חבלים מצמחים
בישול
שיטות בישול ואפיה בשטח

הכרת הצומח
צמחי מאכל, רעל ורפואה
הישרדות
לינה בתנאי קור
ניווט
עזרה ראשונה
הכנת ציוד לערכות הישרדות
הדלקת אש
שיטות שונות של הדלקת אש ללא גפרורים בכל תנאי מזג האויר
הכנת נרות ולפידים מהצומח

חוג סיירות למתקדמים

החוג מיועד לבוגרי חוגי הישרדות הלומדים בכיתות ז׳-ט׳
פעם בחודש נצא לטיול של כ-15 שעות. במהלך הטיול נלמד ניווט ברמה גבוהה ונתרגל חלק ממיומנויות ההישרדות שלמדנו בחוג.

חוג סיירות למתחילים

למתחילים הלומדים בכיתות ז׳-ט׳
פעם בחודש נצא לטיול של כ-15 שעות הכולל לינת שטח קצרה. נלמד מיומנוית שונות מתחום ההשירדת וניווט ברמה גבוהה.

חוג סיירות למבוגרים

קבוצה למבוגרים או בחורי ישיבה
אופי החוג יקבע בהתאם להרשמה
לבנות ונשים

חוג הישרדות לבנות

מיועד לבנות לגילאי 10-12
מפגש במשך שעתיים פעם בשבוע
בחוג נלמד להסתדר בשטח בכל מצב,
ניצור תחביב חיובי,
נרגיש את החיבור לבריאה לבורא,
נתאמן על יכולת התמודדות ויציבות נפשית וביטחון עצמי
מיומנויות שטח
הקמת מחסות
שזירה וקליעה
מלאכות יד קדומות
בישול
שיטות בישול ואפיה בשטח

הכרת הצומח
צמחי מאכל, רעל ורפואה
הישרדות
לינה בתנאי קור
ניווט
עזרה ראשונה
הכנת ציוד לערכות הישרדות
הדלקת אש
בניה נכונה של המדורות
הדלקת אש ללא גפרורים

חוג הישרדות אמהות ובנות

מיועד לאמהות ובנותיהן בילאי 8-12
מפגש במשך שעתיים פעם בשבוע
נלמד הישרדות כמו בחוג הרגיל, אך נשים דגש על עבודה משותפת של האם וביתה.

חוג סיירות לבנות

קבוצת צעירות מיועדת לבנות בגילאי 13-17
קבוצת בוגרות לנערות ונשים בגילאים 18 ומעלה
פעם בחודש נערוך טיול במשך 15 שעות. נלמד ניווט, לינת שטח, בישולי שטח ומיומנויות שונות מתחום ההישרדות.